Indexatie materiële instandhouding 1,6 procent

De indexatie van de prijzen voor de materiële instandhouding voor het kalenderjaar 2020 bedraagt 1,6 procent. Dat heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt.

De Rijksoverheid maakt altijd in het najaar bekend met welk percentage de prijzen worden bijgesteld voor het aankomende kalenderjaar. De laatste vier jaar schommelde dit percentage tussen de 1,3 en 2,2. Voor 2020 is het dus 1,6 procent.

In de Voorjaarsnota gaf het kabinet aan dat de prijsbijstelling niet zou worden uitgekeerd, maar wel aan het primair onderwijs. Dat komt doordat de jaarlijkse prijsbijstelling in het PO in de wet is vastgelegd.

Gaten in begroting dichten

De inhouding van de uitkering was volgens het kabinet nodig om gaten in de begroting te dichten. Deze gaten waren ontstaan door een hogere instroom van leerlingen en studenten dan het ministerie van OCW had verwacht. Die onvoorziene groei deed zich overigens niet voor in het voortgezet onderwijs.

De indexatie is verwerkt in onderstaande rekeninstrumenten in onze online Toolbox:

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl