Info over nieuwe methode levensbeschouwing

Op 18 en 21 januari is er een informatiebijeenkomst over de nieuwe methode levensbeschouwing Heb ’t lef!. De bijeenkomst die op woensdag 20 januari bij VOS/ABB in Woerden zou worden gehouden, gaat vanwege te weinig aanmeldingen niet door. Lees verder

De nieuwe methode (zie www.hebtlef.nl) is speciaal voor het openbaar primair onderwijs ontwikkeld door onder meer de Hogeschool Edith Stein/Onderwijs Centrum Twente en de Vereniging Openbaar Onderwijs.

De methode ondersteunt basisschoolbreed het concreet vertalen van de doelen van levensbeschouwing (inclusief geestelijke stromingen), burgerschap, sociale integratie en ethisch handelen. Er is al gewerkt met de nieuwe methode op openbare basisscholen in Enschede, Hengelo en Almelo.

* De informatiebijeenkomst op maandag 18 januari is in de Hogeschool Edith Stein/OCT aan de M.A. de Ruyterstraat 3 in Hengelo.

* De informatiebijeenkomst op donderdag 21 januari is in het kantoor van de AOb aan het Jaarbeursplein 22 in Utrecht.

Beide bijeenkomsten zijn van 16 tot 18 uur.

Informatie en aanmelden: Yvonne Beune, 074-8516212, beune@edith.nl

Meer informatie vindt u op www.hebtlef.nl.