Infobijeenkomsten OCW beginnen op 4 april

Het ministerie van OCW begint al op 4 april met de eerste van 160 bijeenkomsten om informatie te geven over de komende bezuinigingen van 300 miljoen euro op passend onderwijs. Dit zullen ‘open gesprekken’ met besturen worden, zo benadrukt OCW in een gesprek met VOS/ABB. Lees verder

Rond 1 juni moet de rapportage van al deze bijeenkomsten over passend onderwijs klaar zijn. Medio juni gaat deze, samen met de nieuwe topografische indeling van de samenwerkingsverbanden, naar de Tweede Kamer.

Belangrijkste agendapunt voor de bijeenkomsten is dan ook de nieuwe regionale indeling van samenwerkingsverbanden, welke opties daarvoor zijn en welke belemmeringen. Ook is er ruimte om over de impact van de bezuinigingen te spreken. OCW traint op dit moment medewerkers om deze ‘gevoelige gesprekken’ goed te voeren. Er komen aparte bijeenkomsten voor primair en voortgezet onderwijs.