Informatie-offensief passend onderwijs

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW komt in actie om alle betrokkenen bij passend onderwijs goed te informeren over wat de invoering daarvan voor hen betekent.

In een brief van Dekker aan de Tweede Kamer staat onder andere dat er begin volgend jaar een geactualiseerde brochure voor ouders beschikbaar komt. Daarnaast krijgen samenwerkingsverbanden gerichte hulpmiddelen toegestuurd voor de informatievoorziening binnen hun regio. Daartoe behoren modelbrieven om de ouders van rugzakleerlingen te informeren over de overgang naar passend onderwijs.

De staatssecretaris schrijft ook dat de informatie van de samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk online wordt gezet, zodat de swv’s van elkaar kunnen leren. Bovendien kunnen ouders en leraren op die manier zien wat er in hun regio op het gebied van passend onderwijs gebeurt.

De brief van Dekker hoort bij de Derde voortgangsrapportage passend onderwijs, het eindadvies Routeplanner passend onderwijs van de Evaluatie- en adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO) en het vervolg van de Gateway review passend onderwijs. Dekker heeft deze documenten aan de Tweede Kamer aangeboden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl