Informatiebijeenkomsten jaarverslag 2008

Het ministerie van OCW organiseert gratis voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe regelgeving voor het jaarverslag. VOS/ABB vult dat programma aan met extra workshops in de middag. U kunt terecht in Amsterdam, Groningen, Zwolle, Venray, Gilze Rijen en Nieuwerkerk. Schrijf snel in. Lees verder

De gevolgen van de nieuwe richtlijnen hebben onder meer betrekking op een aantal financieel-technische zaken, maar meer nog op het bestuursverslag en verscheidene kwesties die u als bestuur en verantwoordelijk management raken. Het is daarom belangrijk dat ook u op de hoogte bent van de veranderingen.

Na de informatie-ochtend van OCW verzorgt VOS/ABB ’s middags van 13 tot 16 uur vier workshops. U kunt dan kiezen uit de volgende onderwerpen:

*  verantwoording en medezeggenschap door Bé Keizer
*  meervoudig publieke verantwoording door Sicco Baas
*  verantwoording van het financieel beleid door Geke Lexmond/Reinier Goedhart
* de verschillen tussen het jaarverslag PO en het BBV (de gemeentelijke administratie) door Henk Rüger.

Voor de exacte locaties, data en tijden van de bijeenkomsten, zie de uitnodiging in de rechterkolom. Deelname is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Inschrijven kan hier.

Deze uitnodiging is ook per post aan alle leden van VOS/ABB verstuurd.

Informatie: Reinier Goedhart, 0348-404804, rgoedhart@vosabb.nl

Het aprilnummer van Over Onderwijs, het magazine van VOS/ABB,  besteedt overigens ook aandacht aan de nieuwe richtlijnen voor het Jaarverslag PO. Twee accountants van Ernst & Young geven in een interview aan waar schoolbesturen op moeten letten. Het aprilnummer valt op 27 maart bij de leden op de mat.

Bijlagen