Informatieblad over samenwerking met politie

Het Centrum voor School en Veiligheid van APS heeft een informatieblad uitgebracht over de rol van de politie in de veiilgheid op school. Lees verder

Het informatieblad gaat in op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de school en de politie, de samenwerking met bijvoorbeeld de wijkagent en het schoolveiligheidsplan. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn wapen- en kluisjescontroles en het weren van loverboys en andere ongewenste personen.

Ook gaat het informatieblad in op criminaliteit onder leerlingen, alcohol- en drugsgebruik en verkeersveiligheid. Klik hier om het informatieblad te downloaden.