Informatiebrochure protestants vormingsonderwijs

Er is een nieuwe informatiebrochure uitgebracht over het protestants godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen.

De brochure biedt actuele informatie voor iedereen die – al dan niet beroepsmatig – interesse heeft in deze vorm van onderwijs. Ingegaan wordt op de wettelijke basis en het waarom van godsdienstig vormingsonderwijs, wat het inhoudt en hoe dit onderwijs op dit moment georganiseerd is.

Download de brochure of bestel de nieuwe uitgave via de webwinkel van het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs.