Informatiebundeling tegen schooluitval

Verschillende instanties die met jongeren te maken hebben, gaan onderling gegevens uitwisselen. Dat moet ertoe leiden dat schooluitval minder wordt, meldt staatssecretaris Ahmed Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Lees verder

De IB-Groep, het CWI, het UWV en de gemeenten gaan bij wijze van proef diplomagegevens met elkaar uitwisselen om schooluitval tegen te gaan.

Staatssecretaris Aboutaleb reageert met zijn brief aan de Kamer op het rapport ‘Doorstart voor de schooluitvaller’ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Die vindt dat er een leerling- of jongerenvolgsysteem moet komen om schoolverlaters beter in beeld te houden.

Aboutaleb maakt over de proef samen met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW afspraken met de IB-Groep.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Aboutaleb aan de Tweede Kamer

Klik hier voor het rapport ‘Doorstart voor de schoolverlater’