Informatieve berichten over jaarverslaggeving

Senior beleidsadviseur Bé Keizer van VOS/ABB verwijst naar twee informatieve berichten op de website van het ministerie van OCW. De berichten gaan over de richtlijn voor de jaarverslaggeving. Lees verder

Keizer verwijst naar berichten over de bijstelling van de bekostiging van het primair onderwijs en de vermelding van personele beloningen. De berichten staan in het overzicht Richtlijn Jaarverslag Onderwijs.

Hier volgen de links:

Bijstelling bekostiging PO (20 januari 2010)

Vermelding personele beloningen (23 november 2009)

Aanvankelijk stond er op de website van het ministerie ook nog een bericht over de BAPO, maar dat bericht van 27 januari is plotseling en zonder vermelding van de reden waarom van de site van OCW verdwenen.

In de rechterkolom van dit bericht kunt u echter naar een websitebericht van VOS/ABB over de BAPO-normen die worden aangepast. Beleidsmedewerker Reinier Goedhart geeft daar een toelichting op.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl