Inkomensverschillen benadrukken belang kansengelijkheid

De huidige inkomensverschillen tussen mensen met en mensen zonder migratieachtergrond benadrukken het belang van kansengelijkheid in het onderwijs. Dat staat in een brief van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. 

De brief die Koolmees mede namens onderwijsminister Arie Slob heeft opgesteld, volgt op de publicatie van het rapport Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond van het Centraal Planbureau (CPB). Dat rapport laat zien dat er forse en hardnekkige inkomensachterstanden zijn bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Die achterstanden blijven over generaties heen bestaan.

Het CPB-onderzoek bevestigt volgens Koolmees ‘het belang van de inzet van het kabinet om de kansenongelijkheid te bestrijden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt’. Wat het onderwijs betreft, merkt hij op dat het kabinet op verschillende punten inzet op kansengelijkheid:

    • Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE);
    • Voorkomen van voortijdig schoolverlaten;
    • Beter mogelijk maken van doorstromen;
    • Gelijke kansen bij het zoeken naar stages;
    • Bevorderen van studiekeuzes die leiden tot grotere arbeidsmarktkansen.

Gelijke Kansen Alliantie

Minister Koolmees noemt ook de Gelijke Kansen Alliantie. Daarover staat een interessant artikel in het najaarsnummer van magazine Naar School! van VOS/ABB.

Lees het artikel ‘Gelijke kansen dankzij oog voor verschillen’