Inlevering financieel jaarverslag 2006

Een beetje spannend was het wel: hoeveel jaarverslagen waren er ingediend? De datum waarop het jaarverslag primair onderwijs bij CFI moest zijn ingeleverd, was 1 juli 2007. Maar het was de eerste keer en enige overschrijding was te verwachten. Het betrof zo’n kleine 1450 schoolbesturen, plus nog de 250 besturen van samenwerkingsverbanden WSNS en zo’n 45 REC’s. In totaal dus rond de 1750 jaarverslagen. Lees verder

Eind juli was er echter nog meer dan 20 procent niet ingeleverd. Dat was duidelijk minder dan verwacht. Medio augustus was het nog ruim 10 procent. Ook nog iets hoger dan verwacht. Medio september was het gedaald naar zo’n 5 procent, terwijl eind september ongeveer 3 procent het nog niet had ingeleverd. Medio oktober blijkt dat 30 besturen nog niet aan hun verplichting hebben voldaan, dat is 1,7 procent.

Inmiddels zijn de betreffende schoolbesturen gewaarschuwd, dat er vanaf oktober echt sprake zal zijn van een sanctie op het niet inleveren, tenzij tijdig contact is opgenomen en er sprake is van een aanvaardbare reden. De lijst met ‘telaatkomers’ laat zien dat er flink wat gemeentebesturen opstaan. Integraal bestuur scoort op dit punt dus niet best!

Helemaal onverwachts was dit niet: bij tal van gemeentebesturen is de financiële huishouding met betrekking tot het onderwijs niet goed op orde. De twee verschillende voorschriften waar een gemeente mee te maken heeft voor het maken van een jaarverslag zijn niet bevorderlijk voor een goede verwerking voor het onderwijs.

Opvallend is ook dat relatief veel samenwerkingsverbanden WSNS over tijd zijn. Deels is dat te wijten aan het departement zelf, dat onvoldoende rekening heeft gehouden met de complexe invulling van het EFJ-model, terwijl het veel eenvoudiger kon.

Het wachten is nu op de analyse van de inhoud van de jaarverslagen. Zal blijken dat er veel (te veel) is opgepot of valt dat mee en wordt er goed geïnvesteerd! Hopelijk is er in november of december meer over te melden.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl