Innovatienetwerk: Onderwijs moet slimmer werken

Het onderwijs moet slimmer gaan werken om problemen zoals het groeiende lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. Dat pleidooi komt van het Netwerk Onderwijsinnovatie. Lees verder

In het netwerk zitten onder anderen voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Sociaal-Economische Raad (SER), zijn collega Robbert Dijkgraaf van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en hoogleraar economie Henriëtte Maassen van den Brink van de Universiteit van Amsterdam. Zij komen met hun pleidooi in een ingezonden artikel in Trouw. Eerder presenteerden zij hun ideeën al aan waarnemend minister André Rouvoet en demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW.

Het netwerk stelt dat slimmer werken begint bij de innovatiekracht van de scholen zelf. ‘Vernieuwing moet niet van bovenaf worden opgelegd, maar van onderop komen’, zo staat in het stuk in Trouw. De inzenders noemen vier stappen waar scholen, docenten, sociale partners en de overheid afspraken over moeten maken:

1. Ruimte aan de professional: docenten, managers en onderwijsassistenten moeten de ruimte krijgen hun professionaliteit maximaal in te zetten.

2. Beter scholen en opleiden: zorg dat de professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.

3. Meten is weten en verantwoorden: De doelen moeten helder zijn en beter meten van resultaat is noodzakelijk.

4. Beter presteren is beter belonen: Bij ruimte voor professionaliteit past verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en belonen naar rato van deze prestaties.

Klik hier voor meer informatie. Het ingezonden artikel uit Trouw staat in de rechterkolom.

Bijlagen