Inspectie focust op bestuur en intern toezicht

Het Jaarwerkplan 2014 van de Inspectie van het Onderwijs is naar de Tweede Kamer gestuurd. De inspectie licht onder andere toe welke aandachtspunten specifiek van belang zijn voor het toezicht op schoolbesturen.

In het Onderwijsverslag 2011-2012 constateert de inspectie onder andere dat het interne toezicht in ontwikkeling achterblijft. Bovendien schort het volgens de inspectie op veel plaatsen nog aan kwaliteitsborging. Daarom wil de inspectie in 2014 bereiken dat het aantal schoolbesturen met ernstige of langdurige kwaliteitsproblemen of grote financiële problemen afneemt. De raden van toezicht moeten beter gaan functioneren.

Om dit te bereiken, wil de inspectie in kaart brengen welke factoren verantwoordelijk zijn voor verschillen tussen besturen met scholen van voldoende of goede kwaliteit en die met zwakke en/of zeer zwakke scholen. In het verlengde hiervan zal de inspectie onderzoeken met welke factoren goed functionerende schoolbesturen zich onderscheiden van besturen die onder de maat blijven.

Willen onderwijsinstellingen bestuurlijk beter gaan functioneren, dan is volgens de inspectie een verdere professionalisering van het intern toezicht nodig. Het is van belang, zo stelt de inspectie, deze ontwikkeling te volgen, ‘waarbij de grote verschillen in omvang tussen besturen en de daarmee samenhangende bestuurlijke structuur een belangrijk aandachtspunt is’.

Ook richt de inspectie zich in haar toezicht op de kwaliteit van de jaarverslaggeving (de jaarrekening en het bestuursverslag). De inspectie benadrukt dat het jaarverslag een belangrijk middel voor besturen en toezichthouders is om zich op basis van openbare informatie beleidsmatig te verantwoorden naar de buitenwereld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl