Inspectie houdt strenger vinger aan de financiële pols

De Inspectie van het Onderwijs hanteert per 1 januari een hogere solvabiliteitsnorm. Voortaan komt de inspectie al in actie als een schoolbestuur 70 procent of meer van het totale vermogen met vreemd vermogen heeft gefinancierd. Lees verder

De solvabiliteitsnorm voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs is verhoogd van 0,2 naar 0,3. Dit betekent dat besturen voortaan bij 70 procent aan vreemd vermogen bij de inspectie in beeld komen. Als ze onder de 0,3 zakken (en dus boven de 70 procent uitkomen), volgt er een onderzoekt door de inspectie naar financiële levensvatbaarheid op de langere termijn.

Naast het aanscherpen van de signaleringswaarde voor solvabiliteit zal de Inspectie van het Onderwijs de komende drie jaar alle schoolbesturen in het funderend onderwijs doorlichten op de financiële continuïteit. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de intensivering van het continuïteitstoezicht zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer heeft aangekondigd.

De intensivering van het financiële continuïteitstoezicht komt bovenop maatregelen die al genomen zijn voor de verbetering van de financiële deskundigheid in het funderend onderwijs. Een voorbeeld daarvan is het door de PO-Raad geleide project ‘Eerst kiezen, dan delen’, waarvoor VOS/ABB afgelopen najaar opnieuw een reeks bijeenkomsten heeft georganiseerd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl