Inspectie informeert over vernieuwd toezicht

De Inspectie van het Onderwijs geeft in twee afzonderlijke nieuwsbrieven voor het primair en het voortgezet onderwijs een toelichting op de veranderingen in het toezicht. Lees verder

De Inspectie stuurde in juli al een brief aan alle scholen en schoolbesturen om hen op de hoogte te stellen van wat er allemaal gaat veranderen. In de digitale nieuwsbrieven voor het po en het vo kunnen de scholen en besturen een en ander nalezen.

In Over Onderwijs nr. 5, die op 31 oktober uitkomt, staat het vernieuwde inspectietoezicht centraal in de rubriek ‘Het debat’.  De debaters zijn algemeen directeur Raymond de Jong van de Escalda Scholen in Zeeuws-Vlaanderen en algemeen directeur Roelof Huisman van het Bestuur Openbaar Basis Onderwijs Boarnsterhim in Friesland.

De Jong is blij met het vernieuwde toezicht, omdat de schoolbesturen daarin een grotere rol krijgen dan nu. Huisman is echter bang dat het demotiverend werkt als de Inspectie alleen nog maar op scholen komt om slechte rapporten uit te delen.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl