Inspectie kijkt anders naar opbrengsten

De Inspectie van het Onderwijs heeft de notitie ‘Analyse en waardering van opbrengsten primair onderwijs’ herschreven. Lees verder

De gewijzigde notitie wordt vanaf 15 september gebruikt en is afgestemd op het toezichtkader po/vo 2009.

De herschreven notitie en een puntsgewijze opsomming van de veranderingen ten opzichte van de vorige notitie uit februari 2010 staan in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen