Inspectie komt met informatie over nieuw toezicht

De Inspectie van het Onderwijs komt binnenkort met een informatiefolder over het vernieuwde toezicht. Lees verder

In september vorig jaar is de Inspectie al overgegaan op een andere manier van toezicht houden. Driekwart van de besturen van de onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs is nu bezocht op basis van de nieuwe werkwijze.

Bij de andere manier van toezicht houden hoort een nieuwe wijze van rapporteren en openbaar maken. Daarvoor is de zogenoemde Toezichtkaart ontwikkeld, die laat zien welke vorm van toezicht is toegekend en toegang geeft tot de bijbehorende rapporten van bevindingen.

Vanaf maandag 3 november is de Toezichtkaart in te zien via de Schoolwijzer op www.onderwijsinspectie.nl. De Toezichtkaart voor primair onderwijs is op locatieniveau en die voor voortgezet onderwijs op onderwijssoort van een vestiging. De Toezichtkaart voor de expertisecentra is nog in ontwikkeling. De verouderde Kwaliteitskaart is van de website van de Inspectie verwijderd.

In de informatiefolder die binnenkort via de Inspectie beschikbaar komt, staat meer over de nieuwe werkwijze. Adviseur Sicco Baas van VOS/ABB, die zich bezighoudt met kwaliteitsbeleid, is blij dat de informatiefolder binnenkort verschijnt. ‘Het vernieuwde toezicht is er al sinds vorig jaar, dus werd het zo zoetjes aan wel eens tijd voor de Inspectie om de scholen en besturen daar goed over te informeren!’

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl