Inspectie onderzoekt pestbeleid op scholen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat de Inspectie van het Onderwijs onderzoek doen naar het pestbeleid op scholen. Directe aanleiding is de zelfmoord van een gepest meisje uit Staphorst. Dekker denkt eraan pestprotocollen of lesprogramma’s tegen pesten verplicht te stellen. Lees verder

Dekker wil weten of scholen meer moeten doen tegen pesten. Veel scholen hebben wel afspraken op papier staan, maar het is niet duidelijk in hoeverre ze die afspraken in praktijk brengen. Volgens de inspectie is er nog geen representatief beeld van het antipestbeleid van scholen.

Directe aanleiding voor het onderzoek van de inspectie is de dood van een gepest meisje uit Staphorst. De leerling van AOC Terra in Meppel sprong voor de trein. Het meisje zou al op de basisschool ernstig zijn gepest.

In november maakte een leerling uit Tilligte een einde aan zijn leven, ook omdat hij was gepest. Zijn ouders verwerkten in de rouwadvertentie voor hun zoon de tekst uit zijn afscheidsbriefje. Daarin had hij geschreven dat hij al zijn hele leven werd ‘bespot, getreiterd en buitengesloten’.

Verplichten?
De ouders van deze leerling pleitten voor een verplichte incidentenregistratie. Kort daarvoor had de PO-Raad in een brief aan de Tweede Kamer erop aangedrongen niet in te stemmen met een wetsvoorstel om scholen te verplichten incidenten te registreren.

Ook nu, na de zelfmoord van het meisje uit Staphorst, stelt de sectororganisatie voor het primair onderwijs niets te zien in verplichte maatregelen. ‘Verplicht betekent niet dat een school de regels ook per se toepast’, aldus woordvoerder Harm van Gervan de PO-Raad in Trouw.

Kernwaarden
VOS/ABB benadrukt op grond van de kernwaarden van het openbaar onderwijs, waarin respect en normen en waarden centraal staan, dat aandacht voor de negatieve gevolgen van pesten essentieel is voor een gezonde ontwikkelingen van leerlingen.

Een verplichte incidentenregistratie kan hierbij helpen, mits de registratie geen doel op zich wordt. Het is bovendien belangrijk dat scholen inhoudelijk en financieel worden ondersteund om een goede registratie mogelijk te maken en in het onderwijs te sturen op positief gedrag.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.