Inspectie: Opbrengstgericht werken werkt

Basisscholen kunnen de rekenprestaties van hun leerlingen vergroten door opbrengstgericht te gaan werken. Dit blijkt uit het rapport ‘Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs’ van de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

Uit het onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van hun leerlingen. Scholen waar leerlingen beter presteren, evalueren de leerresultaten van hun leerlingen vaker en trekken conclusies uit die gegevens. Leraren op deze scholen hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en stemmen hun les af op de verschillen tussen hen. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen die van leraren die daarvoor de specifieke benodigde kennis hebben.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Klik hier voor het onderzoeksrapport ‘Opbrengstgericht werken in het basisonderwijs’.