Inspectie pareert kritiek van ‘wetenschapper’ Jaap Dronkers

De Inspectie van het Onderwijs is de laatste jaren niet softer geworden. Dat stelt hoofdinspecteur Primair Onderwijs en Expertisecentra Arnold Jonk in reactie op kritiek van de omstreden professor Jaap Dronkers.

In een bijdrage van Dronkers op de opiniewebsite Stuk Rood Vlees stelt Dronkers dat het aandeel zwakke en zeer zwakke scholen groter is dan de inspectie in het jongste Onderwijsverslag meldt. Hij vindt dat de inspectie ‘ondoorzichtig’ is in de vaststelling of een school (zeer) zwak is. Bovendien zou de inspectie te soft zijn.

De professor van Maastricht University – hij werkte mee aan de totstandkoming van de aan alle kanten rammelende en simplistische Cito-scorelijst van RTL Nieuws – vindt dat de inspectie moet worden onderworpen aan kwaliteitscontroles van wetenschappers. ‘Als buitenstaanders de inspectie en sectorraden niet scherp zouden houden, zouden zij er veel gemakkelijker een potje van maken en na enige tijd de transparantie overbodig verklaren’, aldus Dronkers.

Scholen verschillen van elkaar
Hoofdinspecteur Arnold Jonk reageert op dezelfde opiniewebsite. Hij stelt dat de inspectie voor het beoordelen van scholen een andere, want veel arbeidsintensievere methode gebruikt dan Dronkers. ‘Scholen verschillen in heel veel opzichten van elkaar, hebben verschillend beleid en verschillende omstandigheden. Dit uit zich ook in verschillende leerlingpopulaties, verschillen die je niet direct kunt aflezen uit de postcode of het percentage gewichtenleerlingen.’

Jonk vervolgt: ‘Het is daarom bijzonder dat Dronkers de uitkomsten van onze werkwijze vergelijkt met die van hemzelf, en verschillen denkt te moeten verklaren door fouten in het werk van de inspectie. Dit terwijl iedere wetenschapper en iedereen die werkzaam is in het onderwijs (methodo)logische gaten kan aanwijzen in de berekening van toegevoegde waarde zoals Dronkers die deed die groot genoeg zijn om er een vrachtwagen doorheen te rijden’.

De hoofdinspecteur spreekt tegen als zou de inspectie te soft zijn geworden, zoals Dronkers stelt. ‘Wat er wel is gebeurd, is dat de laatste jaren heel veel zwakke scholen zich verbeterden’, aldus Jonk.