Inspectie publiceert over opbrengstgericht werken

De Inspectie van het Onderwijs heeft een boek uitgebracht met praktijkvoorbeelden van taalzwakke scholen die onder meer met opbrengstgericht werken hun onderwijs hebben versterkt. Onlangs heeft de inspectie ook een brochure over opbrengstgericht werken gepubliceerd. Lees verder

In het boek Omslag in Taal portretteert de inspectie tien basisscholen die hun onderwijs met succes hebben verbeterd. Het zijn gevarieerde scholen: grote en kleine, openbare en bijzondere, in de stad en op het platteland en met leerlingen met een autochtone en allochtone achtergrond. Het boek gaat in op de aanpak van deze scholen om van taalzwak weer taalsterk te worden. Opbrengstgericht werken staat hierbij centraal.

Opbrengstgericht werken staat ook centraal in een brochure van de inspectie. Op basis van de extra aandacht de afgelopen jaren voor de basisvaardigheden taal en rekenen, concludeert de inspectie dat er een positief verband is tussen opbrengstgericht werken en de leerresultaten. Die opbrengstgerichtheid slaagt wanneer die breed gedragen wordt door directie, team en schoolbestuur.

Klik hier voor meer informatie over het boek Omslag in Taal.

Klik hier voor meer informatie over de brochure over opbrengstgericht werken.