Inspectie publiceert Toezichtkader 2009

De Inspectie van het Onderwijs heeft de definitieve versie van het Toezichtkader PO/VO 2009 gepubliceerd. Lees verder

Het nieuwe toezichtkader van de inspectie is een actualisering van de respectievelijke toezichtkaders voor het primair onderwijs uit 2005 en het voortgezet onderwijs uit 2006. Het nieuwe kader sluit aan bij de bestuursontwikkelingen van de afgelopen jaren.

De veranderde relatie tussen het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de handhaving van wet- en regelgeving waren tevens redenen om het toezichtkader te actualiseren. Het nieuwe toezichtkader gaat, in tegenstelling tot de eerdere kaders, bovendien in op de continuïteit en financiële rechtmatigheid op bestuursniveau.

Het Toezichtkader PO/VO 2009 staat in de rechterkolom. De inspectie stuurt het document op aan de scholen.

Lees meer op de website van de Staatscourant. Daar kunt u ook het Toezichtkader PO/VO 2009 downloaden.

Bijlagen