Inspectie roept besturen op meer te letten op kwaliteit

Schoolbesturen moeten voortvarender aan de slag om risico’s en tekortkomingen in het onderwijs aan te pakken. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

De inspectie heeft woensdag het Onderwijsverslag 2008/2009 uitgebracht. Er staat onder meer in dat de ervaring leert dat met geconcentreerde en krachtige maatregelen van besturen in korte tijd grote verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd.

De kwaliteit van het onderwijs kan omhoog als er meer prestatiegericht wordt gewerkt, vindt de inspectie. Daarvoor is het belangrijk dat er duidelijke doelen voor alle leerlingen worden gesteld en dat eventuele problemen helder worden geanalyseerd.

De inspectie constateert dat veel (zeer) zwakke de oorzaak van de problemen ten onrechte niet bij zichzelf zoeken, maar bij de leerlingen. Daarom moet er meer aandacht zijn voor zelfreflectie van scholen.

Voor de kwaliteit van het onderwijs is het volgens de inspectie tevens van belang dat regelgeving wordt nageleefd. Als voorbeeld wordt de minimale onderwijs tijd genoemd. Eenderde van de vo-scholen haalt de norm van 1000 uur per jaar niet.

De inspectie meldt ook dat veel scholen de regelgeving rond specifieke zorg onvoldoende naleven. Wettelijk verplichte handelingsplannen voor rugzakleerlingen of leerlingen met leerwegondersteuning ontbreken op de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs.

Als naar de geografische verspreiding van zwakke en zeer zwakke scholen wordt gekeken, valt op dat die vooral in het noorden van het land en in de vier grote steden staan. In totaal zitten er ongeveer 145.000 kinderen op deze scholen.

Klik hier voor het Onderwijsverslag 2008/2009.