Inspectie signaleert belangrijke verbeteringen

Het primair en voortgezet onderwijs laten in bijna alle schoolsoorten een kwaliteitsverbetering zien. De spectaculairste verbetering doet zich voor in het praktijkonderwijs. Dat blijkt uit het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

In september 2011 was geen enkele school voor praktijkonderwijs zeer zwak, terwijl dat twee jaar daarvoor nog 2,9 procent van de praktijkscholen dat was. Als wordt gekeken naar het predicaat 'zwak' dan is er een daling te zien van 18,1 procent in januari 2009 naar 2,6 procent in september 2011.

Bij de andere schoolsoorten zijn het speciaal basisonderwijs (sbo) en het vmbo kader-beroepsgericht uitzonderingen. In die sectoren nam het aantal zwakke scholen toe van 13,6 naar 18,7 procent respectievelijk 8,8 naar 10,3 procent. Het hoogste percentage zwakke scholen heeft het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar daar is wel een daling te zien van 23,7 naar 19,5 procent.

Sleutel tot verbetering
Opbrengstgericht werken is volgens de inspectie een belangrijke sleutel tot verbetering van de onderwijskwaliteit. Bestuurders, managers en leraren spelen hierin elk hun eigen rol, zo staat in het verslag. 

De Inspectie van het Onderwijs keek ook naar  regionale verschillen. Zo zijn er in Zeeland en Overijssel nauwelijks nog zwakke of zeer zwakke basisscholen. als naar het voortgezet onderwijs wordt gekeken, dan doen Zeeland en Drenthe het goed. Daar is minder dan 5 procent van de vo-scholen zwak of zeer zwak.

Voldoende basisvaardigheden
Het Onderwijsverslag 2010-2011 gaat ook in op de kwaliteit van de leraren. Die is over het algemeen goed, zo schrijft de inspectie, maar er zijn ook verbeteringen nodig. De gemiddelde leraar beschikt over voldoende basisvaardigheden, zoals duidelijk uitleggen, het creëren van een taakgerichte werksfeer en het actief betrekken van de leerling bij het onderwijs. 

Als het gaat om complexe vaardigheden, dan is het beeld minder positief. Voorbeelden van deze complexe vaardigheden zijn het volgen en analyseren van de voortgang van de leerlingen, planmatige zorg en inhoudelijke feedback. Vooral bij beginnende leraren schieten de complexe vaardigheden nogal eens tekort. Daarom is het volgens de inspectie van belang in deze groep te investeren in de vorm van extra ondersteuning en begeleiding.

Meer informatie
Klik hier voor de speciale interactieve website die de Inspectie van het Onderwijs over het Onderwijsverslag 2010-2011 heeft gemaakt (let op: flash vereist!). U kunt op de website onder andere de integrale versie van het verslag en hoofdlijnen uit het rapport downloaden.

Als u dit bericht op de iPad bekijkt en dus geen flash kunt gebruiken, klikt u hier om de pdf van de publieksversie van het onderwijsverslag te downloaden.