Inspectie verheldert uitleg over ouderbijdragen

De Inspectie van het Onderwijs geeft een verhelderende uitleg over ouderbijdragen in het primair onderwijs. Hierover was na publicatie van een inspectierapport verwarring ontstaan. Lees verder

In het rapport ‘Ouderbijdrage in het primair onderwijs’ stelde de inspectie dat de hoogte van de ouderbijdrage niet mag worden bepaald door de ouderraad of oudervereniging, maar uitsluitend door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) wees echter op het verschil tussen de ouderbijdrage die de ouderraad vraagt en de ouderbijdrage die het bevoegd gezag kan instellen. In het eerste geval gaat de ouderraad zelf over de hoogte van de bijdrage en in het tweede geval gaat de MR erover.

In een toelichting bij het rapport maakt de inspectie duidelijk deze zienswijze te delen.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de VOO.