Inspectie wil meer aandacht voor taal

Scholen moeten meer doen om de taalprestaties van hun leerlingen te verbeteren. Dat vindt de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

De Inspectie baseert haar uitspraak op drie onderzoeken naar de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de opleiding tot onderwijsassistent in het middelbaar beroepsonderwijs.

Uit de onderzoeken blijkt onder meer dat kinderen die met een taalachterstand het basisonderwijs binnenkomen, die achterstand vaak nog hebben als ze in de tweede klas van het vmbo en het praktijkonderwijs zitten.

De Inspectie ziet ‘taalzwakke’ en ‘taalsterke’ scholen. Op die laatste is het didactisch handelen van de leerkrachten beter, wordt de tijd voor taal en rekenen nuttiger besteed en worden leerresultaten regelmatig geanalyseerd.

Geadviseerd wordt om meer te investeren in deskundigheid en ondersteuning van (aanstaande) leraren. Ook moet het onderwijs beter worden afgestemd op de verschillende niveaus van de leerlingen.

Klik hier voor een uitgebreid bericht van de Inspectie.