Inspectie ziet hardnekkige problemen

De meeste scholen in Nederland doen het goed. De kwaliteit van zowel het primair als voortgezet onderwijs is over het algemeen in orde. Toch kent het Nederlandse onderwijs een aantal hardnekkige problemen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs in het jaarlijkse Onderwijsverslag. Lees verder

Tot de hardnekkige problemen behoren volgens de inspectie de onvoldoende basisvaardigheden van veel jongeren, het voortijdige schoolverlaten en een groot deel van het speciaal onderwijs dat onder de maat presteert. De inspectie meldt dat niet alle leerlingen de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. ‘Een op de vier leerlingen kan aan het eind van de basisschool niet vlot lezen, terwijl in principe alle leerlingen in staat zijn om dit te leren. Nederlandse basisschoolleerlingen rekenen in vergelijking met andere landen goed, maar de beheersing van basisvaardigheden loopt terug.’

In samenhang met het voorgaande ziet de inspectie dat een grote groep leerlingen aan het begin van het voortgezet onderwijs onvoldoende kan rekenen en lezen. Bovendien beleven volgens de inspectie te veel leerlingen weinig plezier aan leren. ‘Om leerlingen bij de les te houden is goede instructie nodig. Uit het inspectietoezicht blijkt dat scholen die het goed doen een beter leerstofaanbod hebben en hun leerlingen betere zorg bieden.’

Speciaal onderwijs
De inspectie meldt ook dat steeds meer leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs gaan en dat de wachtlijsten voor die scholen langer worden. ‘Tevens neemt het aantal leerlingen met een rugzak in het reguliere onderwijs sterk toe. De inspectie heeft zorgen over de kwaliteit van zorg en begeleiding van de rugzakleerlingen in het reguliere onderwijs.’

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs in de cluster 4-instellingen. ‘Weinig van deze scholen voor leerlingen met gedragsproblemen zijn in staat om hun opbrengsten te verantwoorden. Ze evalueren de kwaliteit van hun opbrengsten ook nauwelijks.’ Bij meer dan de helft van deze instellingen past de inspectie een vorm van intensief toezicht toe.

U kunt de integrale versie van het Onderwijsverslag 2005-2006 downloaden van de website van de Inspectie van het Onderwijs.