Inspectieproject Arbeidsinspectie 2005-2006

Praktijklokalen metaalbewerking vmbo en bve.

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de Arbeidsinspectie een nieuw inspectieproject uitvoeren in het VMBO en de BVE-sector. Lees verder

Inhoud project

Het project maakt deel uit van het meerjarenprogramma 2005/2007 van de Arbeidsinspectie. De inspecties zullen worden uitgevoerd in praktijklokalen metaalbewerking in het voorbereidend middelbaar onderwijs (VMBO), en in de sector van het beroepsonderwijs en de volwassen educatie (BVE). De inspecties richten zich op de problematiek van de machineveiligheid en het toezicht en onderricht. De technische vakken, waarbij docenten werken met groepen leerlingen die machines en apparatuur leren gebruiken, hebben een verhoogd risico voor de veiligheid en gezondheid van docenten en leerlingen.

De inspecties zullen plaatsvinden van oktober van dit jaar tot en met maart van het volgend jaar. De inspectiepunten zullen nog nader worden uitgewerkt. In dat kader is de Arbeidsinspectie voornemens om enkele pilots uit te voeren.

Het voornemen van de Arbeidsinspectie is om ongeveer 200 praktijklokalen te bezoeken, nader te verdelen over het vmbo en de bve. Gezien het totaal aantal praktijklokalen metaalbewerking op de Nederlandse scholen is er een grote kans dat een school, waar metaalbewerking wordt gegeven, door de Arbeidsinspectie wordt bezocht.

Een eerder project , dat door de Arbeidsinspectie is uitgevoerd in 2002/2003, was vooral gericht op de praktijkokalen houtbewerking.

Info:

Jo Simons, tel. 06 – 22 93 96 73