Inspirerende kick-off van project LEF!

In het openbare Vathorst College in Amersfoort is donderdag de aftrap gegeven voor het project LEF! Met dit project wil VOS/ABB laten zien hoe scholen voor voortgezet onderwijs van de gebaande paden af durven om het onderwijs op een hoger plan te tillen. Doet uw school dat ook? Laat dat aan collega’s in het land zien! U kunt zich aanmelden bij projectleider Janine Eshuis.

De bijeenkomst in het Vathorst College werd bijgewoond door schoolbestuurders en onderwijsmanagers uit het hele land. Er werden vier scholen belicht: het Krimpenerwaard College, het University College Roosevelt in Middelburg, het Vathorst College zelf en de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

Omgeving naar binnen
Rector-bestuurder Ad Keller van het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel beet het spits af. Hij vertelde hoe hij na mei vorig jaar, toen hij bij deze school begon, een veranderingsproces in gang heeft gezet. De ouders en de Inspectie van het Onderwijs waren tevreden over de school, maar dat was volgens hem niet voldoende voor een onderscheidende positie van de school in de toekomst.

Het Krimpenerwaard College laat nu nadrukkelijk de omgeving binnen in de school. Bovendien gaat de school naar die omgeving toe. Dit vertaalt zich in steeds meer contacten met bijvoorbeeld zzp’ers, ouders en oud-leerlingen die na de reguliere lestijd extra onderwijs bieden. Voorbeelden daarvan zijn lessen Chinees en filosofie. Daarbij zijn niet alleen de eigen leerlingen welkom, maar ook leerlingen van andere scholen. Alle leeftijden zitten door elkaar.

Meer informatie staat in de toekomstvisie Samen groeien in Krimpen.

Breed oriënteren
Maan Leo, hoofd communicatie van het University College Roosevelt, legde uit hoe deze academische bachelor-instelling in Middelburg een beperkte groep studenten in een volledig Engelstalige omgeving opleidt tot wereldburgers. De vaste indeling van vakgebieden is losgelaten – de studenten kunnen zich breed oriënteren.

Leo, die zelf aan het University College Roosevelt heeft gestudeerd, benadrukte dat het University College bedoeld is voor excellente studenten. Het is volgens haar hard werken (56 uur per week), met als resultaat dat vrijwel alle studenten binnen drie jaar hun bachelor hebben. Ze wonen allemaal op campus in Middelburg.

In 2010 zond de VPRO een aflevering van Tegenlicht uit over dit Oxford in Zeeland.

Openheid en vertrouwen
Rector Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort liet letterlijk zien hoe zij en haar team in een prachtig nieuw gebouw een onderwijsconcept realiseren dat is gebaseerd op openheid en vertrouwen. Tijdens een rondleiding door de nieuwe school in de gelijknamige nieuwbouwwijk van Amersfoort konden de deelnemers aan de startconferentie een kijkje nemen in onder andere het grote wijktheater in de school.

De leerlingen van het Vathorst College werken zeer zelfstandig in open leeromgevingen. Loman vertelde dat de docenten een coachende taak hebben, die niet puur op kennisoverdracht is gericht. De nieuwe werkwijze vereist wederzijds vertrouwen van leerlingen en docenten. In de praktijk blijkt dit zeer goed te werken.

Lees meer in de brochure Onze manieren van het Vathorst College of bekijk het filmpje Leren in het Leerhuis.

Superschool
Rector Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot vertelde hoe hij het onderwijs in de sociaal buitengewoon zwakke wijk Charlois op Rotterdam-Zuid op een geheel andere leest schoeit. Hij brengt het onderwijs aan kinderen van twee tot en met achttien samen in één ‘superschool’. Daarmee wil hij de doorgaande leerlijn waarborgen.

De school biedt structureel meer uren les, omdat de leerlingen uit deze arme wijk dat nodig hebben. Zonder die extra uren presteren ze over het algemeen fors lager dan het landelijk gemiddelde, maar met de extra onderwijstijd werkt osg Hugo de Groot de achterstanden weg. Van ’t Zelfde wil onder andere dat gespecialiseerde leraren uit het voortgezet onderwijs les gaan geven in het primair onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Eric van ’t Zelfde. VPRO’s Tegenlicht besteedde in september 2012 aandacht aan zijn onconventionele werkwijze.

Ook lef?
VOS/ABB wil met het project LEF! laten zien welke bijzondere initiatieven er zijn om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs van onderaf, dus door de scholen zelf, op een hoger plan te tillen.

Doet uw school dat ook, en hoe dan? Vertel het aan uw collega’s! Het project LEF! is nadrukkelijk gericht op delen. Wij willen meer bijeenkomsten organiseren waarop u met uw collega’s inspiratie kunt opdoen.

U kunt contact opnemen met projectleider Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl