Instemmingsrecht ouders voor ondersteuningsplan

Scholen moeten in het kader van passend onderwijs worden verplicht het ondersteuningsplan voor een individuele leerling goed te laten keuren door zijn of haar ouders. De Tweede Kamer heeft een motie daartoe van de PvdA goedgekeurd.

De Kamer is ook akkoord met een motie van de VVD om bij de invoering van passend onderwijs meer rekening te houden met hoogbegaafde kinderen. Het mag van de VVD niet zo zijn dat er pas passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is als zij gedrags- of psychische problemen hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl