Instrument voorziening jubilea 2010

Dit instrument geeft de berekening voor de bepaling van de omvang van de voorziening jubilea. Het instrument ‘VOSABB Voorziening jubilea 2010 vs 16feb2011.xls’ kunt u uit de rechterkolom downloaden.

Lees verder

Informatie: Geke Lexmond, 06-20516610, glexmond@vosabb.nl

Bijlagen