Instrument werktijdfactor (c)

Met dit instrument is het mogelijk de werktijdfactor te berekenen van een personeelslid in het PO. Dat betreft zowel het OP, het OOP als de directie. Voor het berekenen van de werktijdfactor wordt een stappenplan aangegeven, waarbij de eerste stap het vastleggen van het gebruikelijke weekrooster is en het aantal weken dat in een schooljaar geldt. Daarbij is er de nodige eigen ruimte voor een schoolbestuur zeker nu de schooltijdenwet daarin flexibiliteit heeft gebracht. Lees verder

Het berekenen van de werktijdfactor is een betrekkelijk eenvoudige zaak, lastiger is het om de inzet van een personeelslid goed uit te werken. Daarbij speelt bijvoorbeeld BAPO of andere vormen van verlof een rol.

Ook voor dat soort complexe situaties biedt het instrument de mogelijkheid de afspraken op jaarbasis vast te leggen, inclusief de niet-lesgebonden taken en de deskundigheidsbevordering.

Het gebruiken van het instrument vergt wel de nodige aandacht voor de keuzen die daarbij moeten worden gemaakt. Keuzen die eigenlijk altijd al moesten worden gemaakt, maar vaak nog wat vooruit geschoven waren.

Het instrument zorgt er nu voor dat de bepaling van de werktijdfactor op een eenduidige wijze en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de CAO wordt vastgesteld. Dat is een duidelijke vooruitgang.

Het instrument ‘VOSABB Werktijdfactor PO 2007 vs c.xls’ is hiernaast onder Bestanden te downloaden.

Let op:
Om bestanden uit de toolbox te downloaden met Internet Explorer, klikt u met de rechtermuisknop op het instrument in de rechterkolom (onder Bijlage) en kiest u voor ‘doel opslaan als’.

Bijlagen