Instrumenten werktijdfactor 2010-2011 (vs 11okt2010)

Met dit instrument is het mogelijk de werktijdfactor te berekenen van een personeelslid in het primair onderwijs. Dat betreft zowel het OP, het OOP als de directie. Lees verder

In het instrument wordt voor het berekenen van de werktijdfactor een stappenplan aangegeven, waarbij de eerste stap het vastleggen van het gebruikelijke weekrooster is en het aantal weken dat gemiddeld in een schooljaar geldt. Daarbij is er de nodige eigen ruimte voor een schoolbestuur, zeker nu de schooltijdenwet daarin flexibiliteit heeft gebracht.

Het berekenen van de werktijdfactor is nog een betrekkelijk eenvoudige zaak. Lastiger is het om de inzet van een personeelslid goed uit te werken. Daarbij speelt bijvoorbeeld BAPO of andere vormen van verlof een rol.

Ook voor dat soort complexe situaties biedt het instrument de mogelijkheid de afspraken op jaarbasis vast te leggen, inclusief de niet-lesgebonden taken en de deskundigheidsbevordering.

Het gebruiken van het instrument vergt wel de nodige aandacht voor de keuzen die daarbij moeten worden gemaakt. Keuzen die eigenlijk altijd al moesten worden gemaakt, maar vaak nog wat vooruit geschoven waren.
Het instrument zorgt er nu voor dat de bepaling van de werktijdfactor op een eenduidige wijze en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de cao wordt vastgesteld. Dat is een duidelijke vooruitgang.

In de rechterkolom is ook een vereenvoudigde versie van het instrument beschikbaar.

Bijlagen