Integrale leerlingentelling praktijkonderwijs vervalt

Ook zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs moeten de leerlingengegevens voortaan elektronisch via het onderwijsnummerproces doorgeven. Lees verder

Voor zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs, die op 1 augustus 2006 zijn overgegaan op de lumpsumbekostiging voortgezet onderwijs, gold nog een uitzonderingspositie met betrekking tot de leerlingentelling. Op de teldatum 1 oktober 2008 echter zullen de leerlingengegevens uiterlijk op 15 oktober 2008 aangeleverd moeten worden via het onderwijsnummerproces aan de Basisregistratie Onderwijs (BRON) bij de Informatie Beheer Groep.

Op 1 augustus 2006 is besloten om de zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs onder te brengen bij de lumpsumfinanciering voortgezet onderwijs. Om deze scholen niet met te veel wijzigingen te belasten, konden zij voor de integrale leerlingentelling nog de oude methode te hanteren. Hiervoor is de Regeling gegevenslevering onderwijsnummer voortgezet onderwijs van 13 juni 2003 gepubliceerd. Deze regeling is per 1 augustus 2008 ingetrokken, wat betekent dat ook deze scholen voortaan de leerlingengegevens elektronisch moeten uitwisselen.

nformatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl