Internetconsultatie afschaffen lerarenregister

Tot 1 januari kunt u reageren op de online internetconsultatie over het wetsvoorstel voor afschaffing van het lerarenregister.

Het wetsvoorstel komt van de Tweede Kamerleden Peter Kwint van de SP en Roelof Bisschop van de SGP. Zij vinden het niet verstandig vast te houden aan het lerarenregister zoals dat vorm krijgt in de Wet beroep leraar.

Bovendien vinden zij het onwenselijk dat het lerarenregister inmiddels voor een aanmerkelijk deel in de onderwijswetten is verankerd, terwijl volgens hen al duidelijk is dat het beoogde verplichte register op termijn buiten werking zal zijn.

Ga naar de online internetconsultatie