Internetconsultatie: wat vindt u van Toetsbesluit PO?

Het concept van het Toetsbesluit PO bevindt zich in de fase van internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan er tot 12 december zijn visie op geven.

Het Toetsbesluit PO werkt enkele onderwerpen van de invoering van de eindtoetsing in het primair onderwijs verder uit.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • enkele inhoudelijke voorwaarden waaraan elke eindtoets aan moet voldoen;
  • het waarborgen van een zorgvuldige en betrouwbare afname van de eindtoetsing, rekening houdend met het feit dat de toets op de basisschool wordt afgenomen en dat het geen examen is;
  • procedure voor de toelating van andere eindtoetsen. Dit maakt het straks mogelijk voor scholen om te kiezen uit de door de overheid aangeboden centrale eindtoets of eindtoetsen van andere aanbieders;
  • aanpassing van de regels voor toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs, waardoor het schooladvies van de basisschool meer gewicht krijgt;
  • inhoudelijke voorwaarden waar elk leerling- en onderwijsvolgsystemen aan moet voldoen.

Tijdens de internetconsultatie staat het ontwerp besluit op internet en kunnen alle geïnteresseerden reacties geven. Aan de hand hiervan wordt het besluit verder aangepast voordat het begin 2014 naar de Eerste en Tweede Kamer gaat.

De internetconsultatie staat open voor iedereen en loopt tot 12 december 2013.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl