Invalkracht kan nu ook lerarenbeurs krijgen

Ook leraren zonder vast contract en ambulant begeleiders in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen voortaan gebruikmaken van de Lerarenbeurs. Daarvoor trekt het ministerie van OCW 60 miljoen euro uit.

Doel van de Lerarenbeurs is het opleidingsniveau van leraren te verhogen, de inzetbaarheid van leraren te vergroten en een loopbaan in het onderwijs aantrekkelijker te maken. De beurs van maximaal 7000 euro per jaar is populair: hij is al aan ruim 33.000 leraren toegekend. Zij kunnen hiermee het collegegeld van een masteropleiding betalen. Scholen kunnen daarnaast subsidie aanvragen om deze leraren studieverlof te geven en een vervangende docent aan te stellen.

Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW is het belangrijk dat leraren zich verder ontwikkelen en dat scholen hen daarvoor de ruimte geven. De bewindslieden willen juist in deze tijd beginnende leraren zonder vaste aanstelling ook deze kans te geven. Minister Bussemaker: ‘Deze leraren moeten we perspectief bieden, zodat het voor hen aantrekkelijk blijft om voor het onderwijs te kiezen.’ Zij wijst er verder op dat het uiteindelijk de leerlingen zijn, die hier het meeste profijt van hebben.

De lerarenbeurs kan worden aangevraagd door docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, de bve-sector en het hoger beroepsonderwijs. In totaal zijn er 8100 beurzen per jaar beschikbaar.

Lees hier de publicatie van OCW.