Inventarisatieformulier persoonlijk budget CAO VO 2014-2015

Als lid van VOS/ABB kunt u het formulier downloaden.

Dit formulier is aan leden van VOS/ABB ter beschikking gesteld door de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.