‘Investeer doelgericht in speciaal onderwijs’

De landelijke politiek moet nu eindelijk eens inzien dat er fors extra en ook veel meer resultaatgericht moet worden geïnvesteerd in het speciaal onderwijs. Dat vindt senior beleidsmedewerker Henk Keesenberg, die binnen VOS/ABB de specialist is op het gebied van zorg en passend onderwijs. Hij heeft het achtergrondartikel ‘Speciaal onderwijs in de schijnwerpers. Nieuws??’ geschreven als reactie op de kritiek op het (V)SO in het Onderwijsverslag 2005-2006 van de Inspectie van het Onderwijs. Lees verder

In het het Onderwijsverslag 2005-2006 staat forse kritiek op het
(V)SO in het algemeen en cluster 4 in het bijzonder. Keesenberg signaleert dat er wat dit betreft feitelijk niets nieuws onder de zon is: de inspectie is al jarenlang kritisch over de ontwikkelingen binnen het (V)SO. De media zien in de kritiek kennelijk wel nieuws, gezien de uitgebreide berichtgeving erover.

Keesenberg vindt het opmerkelijk dat ondanks al deze kritiek van de afgelopen jaren de bewindspersonen van OCW en de Tweede Kamer tot nu toe nauwelijks aandacht hebben voor extra en meer resultaatgerichte investeringen. Hij wijst erop dat meer investeringen niet meer dan logisch zouden zijn,alleen al om het simpele feit dat er steeds meer leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Geïntegreerde aanpak
VOS/ABB pleit al jaren voor een geïntegreerde aanpak, waarin primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs, het liefst ook met het middelbaar beroepsonderwijs, regionaal en/of lokaal met elkaar samenwerken voor kwalitatief hoogstaand passend onderwijs. Daarbij hoort volgens Keesenberg ook serieuze aandacht van de politiek, besturen en teams. Vandaar zijn oproep: ‘Kom op, de handen uit de mouwen!’

In de rechterkolom van dit bericht vindt u het achtergrondartikel van Henk Keesenberg.

Informatie: Henk Keesenberg, 06-22939665, hkeesenberg@vosabb.nl

Bijlagen