Investeren in educatief partnerschap levert veel op

Scholen die investeren in educatief partnerschap zien dat de relatie met ouders en leerlingen verbetert. Lees verder

In het Algemeen Dagblad staat een artikel over scholen die het als buitengewoon lastig ervaren dat zij te maken hebben met (te) mondige leerlingen en met ouders die hun kinderen in plaats van de school steunen.

Vorige maand kwam het onderwerp ook aan bod, nadat het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport over ouderbetrokkenheid had gepubliceerd. In dat rapport staat onder andere dat ouders van de school handhaving van strenge regels verwachten, maar vaak niet als het om hun eigen kinderen gaat.

Open houding en communicatie
VOS/ABB ziet inderdaad in de praktijk dat de verhouding met leerlingen en ouders onder druk staat, en dat dit te maken heeft met de mondigheid van de burger. Tegelijkertijd benadrukt VOS/ABB dat met een open houding en goede communcatie veel kan worden bereikt. Daarom stelt VOS/ABB educatief partnerschap centraal.

Binnenkort verschijnt een nieuw katern over dit onderwerp. Deze publicatie over educatief partnerschap wordt aan alle leden van VOS/ABB in het primair en voortgezet toegestuurd. Beleidsmedewerker Simone Baalhuis is binnen VOS/ABB de expert op dit gebied.

Informatie: Simone Baalhuis, 06-11724058, sbaalhuis@vosabb.nl