Invoering burgerservicenummer (BSN)

Naar verwachting zal nog dit jaar het burgerservicenummer ingevoerd worden. Dit meldt het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit nummer komt in de plaats van het sofinummer. Lees verder

In de Wet algemene bepaling burgerservicenummer (Wabb) is in eerste instantie bedoeld voor overheidsorganisaties. Het heeft echter ook consequenties voor de werkgever. Deze heeft het BSN nodig voor bijvoorbeeld de afdracht van belasting en premie aan de Belastingdienst. In principe is het BSN hetzelfde nummer als het huidige sofi-nummer.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.