Invoering lumpsum: 6 artikelen

De invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is de afgelopen jaren op de voet gevolgd door VOS/ABB’s financieel expert Bé Keizer. Lees verder

Deze senior-beleidsadviseur schreef tijdens de gehele invoeringsperiode zes achtergrondartikelen.

* Lumpsum po kan van start         –  medio 2002
* Gebrek aan voortgang               –  medio 2003
* Lumpsum po in de steigers         –  nov. 2003
* Lumpsum po loopt als een trein  –  najaar 2004
* Werk aan de winkel                   –  april 2005
* En nu op stoom blijven               –  januari 2006

In augustus 2007 heeft Bé Keizer de serie afgesloten met een Retroperspectief.

Alle artikelen zijn nog te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen