Invoering lumpsum primair onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2006 zijn scholen en besturen in het primair onderwijs de baas over hun eigen geld. Op die datum wordt de lumpsum bekostiging ingevoerd. Deze brochure geeft informatie over de het traject van invoering en voorbereiding. Lees verder

Dit boekje is samengesteld door een speciaal hiervoor opgerichte projectgroep. U kunt het downloaden vanuit de rechterkolom.

Bijlagen