Invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs loopt op rolletjes

De invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs verloopt uiterst soepel. Tot nu toe hebben slechts twaalf schoolbesturen een bezwaarschrift ingediend bij het ministerie van OCW. In totaal kregen circa 1500 schoolbesturen in het primair onderwijs vanaf 1 augustus dit jaar te maken met lumpsum. Lees verder

De ingediende bezwaarschriften gaan vooral over technische kwesties, die in de regel gemakkelijk op te lossen zijn. Als dit aantal zo laag blijft, zal er circa € 3 miljoen vrijkomen, die OCW voor een financieel vangnet had gereserveerd, aldus VOS/ABB, de werkgeversorganisatie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Uit de jongste cijfers die door het ministerie van OCW bekend zijn gemaakt, blijkt dat ook het aantal aanvragen voor deze zogenoemde vangnetregeling ver achterblijft bij het sombere scenario dat in de media werd geschetst. Er kwam slechts één aanvraag binnen van een bestuur dat aangaf in de financiële problemen te komen als gevolg van lumpsum.

VOS/ABB is aangenaam verrast door deze cijfers. Nog voor de zomer gaf onder meer de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan dat veel schoolbesturen door de invoering van lumpsum in de knel zouden komen. Dat er zo weinig besturen van de vangnetregeling gebruik hoeven te maken, komt mede door de intensieve begeleiding van het onderwijsveld en de uitgebreide voorlichtingscampagne door het ministerie van OCW.