Invoering maatschappelijke stages ligt op schema

Het gaat goed met de invoering van de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Dat meldt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW in een tussenrapportage die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

Uit de tussenrapportage blijkt dat dit jaar bijna alle scholen voor voortgezet onderwijs (99 procent) de maatschappelijke stage aanbieden. Dit stemt volgens Van Bijsterveldt ‘tot grote tevredenheid’. Vanaf 2011 is de maatschappelijke stage verplicht.

Klik hier voor de Tussenrapportage Maatschappelijke Stage

Klik hier voor een overzicht van projecten voor maatschappelijke stages

Klik hier voor een overzicht van instanties die stageplaatsen aanbieden