Invoering van één landelijk digitaal spijbelloket

Het ministerie van OCW heeft een videofilmpje op internet gezet over de invoering van één landelijk digitaal loket waarop scholen spijbelgedrag van leerlingen kunnen melden. Lees verder

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW maakte maandag tijdens een werkbezoek aan Noord-Holland, Friesland en Groningen bekend dat er één digitaal spijbelloket komt. Het wordt een beveiligde website waarop scholen verzuim kunnen melden. De IB-groep zorgt ervoor dat iedere melding bij de gemeente terechtkomt.

Gemeenten moeten op hun beurt snel ingrijpen zodra spijbelgedrag wordt gemeld, benadrukt Van Bijsterveldt op de website van OCW. ‘Verzuim is vaak de voorbode van schooluitval. Het verzuimloket maakt het scholen makkelijker om spijbelaars te melden en letterlijk bij de les te houden. Dat is hard nodig, want hierdoor kan schooluitval worden voorkomen.’

De invoering van het verzuimloket vindt gefaseerd plaats, te beginnen op 1 augustus 2008 in de provincie Groningen. Binnen één jaar moeten het landelijk zijn ingevoerd.

Bekijk het filmpje