Invoering verplichte eindtoets met jaar uitgesteld

De invoering van de verplichte eindtoets in het basisonderwijs wordt zeer waarschijnlijk met een jaar uitgesteld. Lees verder

Het Nederlands Dagblad opende zaterdag met het bericht over het uitstel van de verplichte centrale eindtoets. De krant baseert dit op het feit dat de Tweede Kamer pas na het meireces over het wetsvoorstel over de verplichte toets debatteert.

Dit betekent dat de Eerste Kamer zich er pas na de zomer over buigt, waardoor de verplichte eindtoets zeer waarschijnlijk niet al in het komend schooljaar kan worden ingevoerd. De krant meldt dat minister Marja van Bijsterveldt van OCW de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over het invoeringstraject zal informeren.

Minister Marja van Bijsterveldt wil met de verplichte eindtoets meer controle krijgen op de kwaliteit van het basisonderwijs. Bovendien wil zij met de verschuiving van het toetsmoment naar een later tijdstip in het schooljaar, de onderwijstijd in groep 8 beter benutten en de overgang naar het voortgezet onderwijs meer stroomlijnen.