Invoeringsplan passend onderwijs vertraagd

De Tweede Kamer krijgt het invoeringsplan voor passend onderwijs in de loop van deze maand. Het had al in oktober naar de Kamer gestuurd moeten worden, maar dat is uitgesteld in verband met het advies van de tijdelijke Commissie Leraren en de gevolgen daarvan op de begroting, meldt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Op 30 november overleggen de VOS/ABB-ledencommissies PO, VO en WEC over passend onderwijs. Lees verder

Dijksma meldt aan de Tweede Kamer dat de voorbereiding van het invoeringsplan voor passend onderwijs ver gevorderd is. Het kon echter niet zoals aangekondigd in oktober naar de Kamer worden gezonden, ‘omdat de invulling van het plan om afstemming vraagt met de uitwerking van de beleidsvoornemens inzake het advies van de commissie Rinnooy-Kan en de kwaliteitsagenda’s voor het primair en voortgezet onderwijs.’ De afstemming kan pas na de behandeling van de OCW-begroting in november worden afgerond.

In verband hiermee is er op 30 november in Woerden een bijeenkomst van de ledencommissies PO, VO en WEC. De leden van deze commissies zijn inmiddels per mail voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226, hkeesenberg@vosabb.nl