Is governance in het onderwijs haalbaar?

IVA Beleidsonderzoek en Advies heeft in opdracht van het ministerie van OCW een beleidssimulatie gemaakt om te kijken of good governance en in het bijzonder horizontale verantwoording in het onderwijs haalbaar, reëel en effectief kan zijn. Lees verder

Senior onderzoeker drs. Juliette vermaas en onderzoeker drs. Lonneke Nieuwland van IVA Beleidsonderzoek en Advies hebben een achtergrondartikel geschreven over de opdracht die zij voor het ministerie van OCW hebben uitgevoerd. Dit artikel vindt u als pdf-document in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen