Is het lerarentekort wel zo nijpend?

Klopt het beeld dat het lerarentekort in het voortgezet onderwijs zo groot is? Uit een kritische reactie die bij VOS/ABB is binnengekomen, kan worden afgeleid dat het tekort minder nijpend is dan vaak wordt gedacht. U kunt aan het einde bericht uw reactie kwijt. Lees verder

Een Neerlandicus, die graag anoniem wil blijven, reageert op een eerder bericht op deze website over het lerarentekort. ‘Mag ik zeggen dat dat in mijn beleving schromelijk overdreven is? Ik studeerde MO-A en MO-B, deed een doctorale afronding, promoveer in februari en heb er 11 dienstjaren opzitten, maar kom als herintreder met geen mogelijkheid meer aan het werk in het onderwijs.’ De man solliciteerde onder meer in Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Zaanstad. 

De 50-jarige Neerlandicus zegt dat directies hem laten weten dat hij te oud is en dat ze de voorkeur geven aan een een jonger iemand. ‘Te veel dienstjaren, er te lang uitgeweest, overgekwalificeerd voor het vak. Indirecte navraag leert dat de voorkeur nogal eens lijkt uit te gaan naar een onbevoegde, iemand met een sluimerende bevoegdheid, een stagiaire of een zij-instromer.’

‘Ik ontvang dergelijke signalen ook van lotgenoten. Voor oud-schaal 12-functionarissen lijkt de terugweg zelfs nóg hopelozer. Ook verhalen van 10 lesuren of daaromtrent verdeeld over vier of vijf lesdagen heb ik al geregeld waargenomen. Interessant verhaal is ook dat van een eerstegraadsbevoegde die als gevolg van anciënniteit het veld moet ruimen voor een tweedegrader, die beloven moet dat zij ooit de eerstegraadspapieren behalen zal.’

Het bovenstaande lijkt in tegenspraak met de vele berichten over het almaar toenemende lerarentekort. De vraag is dus of het tekort wel zo groot is als wordt gedacht. U kunt hieronder uw reactie kwijt.